Beste Klanten, Naar aanleiding van de genomen maatregelen door de overheid vanwege de Corona – crisis,zien wij ons genoodzaakt om over te gaan tot tijdelijke sluiting en opschorting van onze activiteiten. Dit omdat wij de veiligheid van onze werknemers niet…